Hizmetlerim


Bireysel Danışmanlık
İşte, ilişkilerde karşılaşılan hayatın güçlükleriyle başetmede güçlük çeken danışanlara yüz yüze veya online olarak danışmanlık yapıyorum. Tanışma ve ihtiyaç analizi yapılarak başlayan süreç, danışanın amaçladığı duruma ve yetkinliğe kavuşana kadar devam ediyor.
Öğrenci Koçluğu
Gençlerin okul ve sınav başarısı için içsel kaynaklarını etkin kullanma becerisi kazanması iiçin yüz yüze veya online olarak verdiğim hizmet. Çalışma alışkanlığının kazanılması, sınav stresi altında ezilmeden başarının yakalanması, hedef belirleme ve hedeflenen başarıya ulaşma konularında destek arayanlar için.

Senin Başarı Serüvenin
Öğrencilerin Liselere Giriş Sınavı ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (TYT-AYT) başarısı için motivasyonlarını yükseltemeyi ve devam ettirmelerini amaçlayan 'Senin Başarı Serüvenin' başlıklı öğrenci semineri.

Veli Seminerleri
Çocuklarının okul ve sınav başarısı için aile eğitimi önemlidir. Bunun için öğrenciyi ve içinde bulduğu süreç konusunda veliyi bilgilendirip, sürece katkısının olumlu, yararlı olması için motive ettiğim veli seminerleri hazırlıyorum.

Kariyerinde Var Ol!
Çalışanların, profesyonel iş yaşantısında ihtiyaç duyulan motivasyon kaynaklarını keşfetmesi veya fark etmesi için hazırladığım bir eğitim. Seminer biçiminde 80 dakikalık etkileşimli bir sunum yapılıyor.
Küçük grupla bir çalışma olarak tasarlanan biçimiyle etkinliklerle: Bireyin motivasyonunu tanıması ve problem çözme, yenilikçilik, esneklik, uyum, ekip çalışması becerilerini hatırlaması/kazanması amaçlanıyor.